ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАЦИЯ"

СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ, ЛИЧЕН СЪСТАВ И ОХРАНА НА ТРУДА

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.
Търсим мотивиран и енергичен „СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ, ЛИЧЕН СЪСТАВ И ОХРАНА НА ТРУДА“.
Основни задължения:
- Изготвяне на всички документи, свързани с трудовите взаимоотношения – трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, отпуски и др.;
- Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
- Изготвяне ведомости за работна заплата;
- Изготвяне и подаване в срок на декларация 1 и 6;
- Приема, обработва и подава в НОИ болнични листове;
- Изготвя, актуализира, съхранява и архивира досиетата на персонала;
- Активно участие в подбора на кандидати за работа;
- Поддържа връзки с Трудова медицина и следи за спазване на ЗБУТ;
- Провежда инструктажи по безопасност и работа;
- Изготвяне на служебни бележки и удостоверения за доходи;

Основни изисквания за длъжността:
- висше образование;
- предишен опит на подобна позиция минимум 3 год;
- добра компютърна грамотност;
- отлично познаване на трудовото и осигурителното законодателство;
- познаването на специализирания софтуер за заплати "Омекс 2000" е предимство;

Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Ваучери за храна;

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля да изпратите актуална автобиография на български език със снимка.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.


 

ОФИС СЪТРУДНИК

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.

Търсим мотивирана и енергична личност за позиция ОФИС СЪТРУДНИК. Идеалният кандидат е:
- Комуникативна личност с добри презентационни умения;
- Фокусиран върху качеството и с внимание към детайла;
- Отговорен, самостоятелен и решителен с нагласата “Can do!”;
- Адаптивен и спокоен в динамична среда.

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висока езикова и функционална грамотност;
- Отлична компютърна грамотност – Word, Excel;
- Много добро ниво на английски език;
- Опит в бизнес кореспонденция по мейл и телефон;
- Отлични умения за планиране, координиране и приоритизиране;
- Завършено образование: колеж, бакалавър или магистър;
- Свидетелство за управление на МПС кат. В - активен шофьор;

- Интереси, познания и практически опит в областта на продажбите ще се считат за предимство;
- Интереси, познания и практически опит в областта на човешките ресурси и подбора на персонал ще се считат за предимство;
- Интереси, познания и практически опит в областта на дигиталния маркетинг и социалните мрежи ще се считат за предимство.

ОТГОВОРНОСТИ:

- Осигурява административна подкрепа на управленския състав и членовете на екипа, както и организационна подкрепа с фирмени събития, срещи, посещения на клиенти, вътрешни и външни одити;
- Приема, организира и съхранява документи и файлове, по зададени критерии и стандарти на компанията. Оформя оферти, договори, протоколи и друга фирмена документация. Проверява, проследява и архивира договори, насрещни фактури, маркетинг активности;
- Изготвя вътрешно фирмени съобщения във връзка с предстоящи активности и други текущи казуси;
- Поддържа работния календар на Управителя и го придружава при бизнес срещи и командировки;
- Превежда писмени материали на български и английски език;
- Съдейства в процеса на подбор на кадри.


НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 
- Твърдо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден;
- Позиция във водеща българска компания;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие и стабилност.

Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.редприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.

Търсим мотивирана и енергична личност за позиция ОФИС СЪТРУДНИК. Идеалният кандидат е:
- Комуникативна личност с добри презентационни умения;
- Фокусиран върху качеството и с внимание към детайла;
- Отговорен, самостоятелен и решителен с нагласата “Can do!”;
- Адаптивен и спокоен в динамична среда.

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висока езикова и функционална грамотност;
- Отлична компютърна грамотност – Word, Excel;
- Много добро ниво на английски език;
- Опит в бизнес кореспонденция по мейл и телефон;
- Отлични умения за планиране, координиране и приоритизиране;
- Завършено образование: колеж, бакалавър или магистър;
- Свидетелство за управление на МПС кат. В - активен шофьор;

- Интереси, познания и практически опит в областта на продажбите ще се считат за предимство;
- Интереси, познания и практически опит в областта на човешките ресурси и подбора на персонал ще се считат за предимство;
- Интереси, познания и практически опит в областта на дигиталния маркетинг и социалните мрежи ще се считат за предимство.

ОТГОВОРНОСТИ:

- Осигурява административна подкрепа на управленския състав и членовете на екипа, както и организационна подкрепа с фирмени събития, срещи, посещения на клиенти, вътрешни и външни одити;
- Приема, организира и съхранява документи и файлове, по зададени критерии и стандарти на компанията. Оформя оферти, договори, протоколи и друга фирмена документация. Проверява, проследява и архивира договори, насрещни фактури, маркетинг активности;
- Изготвя вътрешно фирмени съобщения във връзка с предстоящи активности и други текущи казуси;
- Поддържа работния календар на Управителя и го придружава при бизнес срещи и командировки;
- Превежда писмени материали на български и английски език;
- Съдейства в процеса на подбор на кадри.


НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 
- Твърдо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден;
- Позиция във водеща българска компания;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие и стабилност.

Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите данниИзпрати