default

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД - 3000 - 4500 ЛВ. БРУТО

„Загато“ ООД e предприемчива и динамична компания, лидер в търговията с висококачествени вендинг продукти и машини. Собственост на фирмата е голям сграден фонд, сред който и две логистични бази, офис и складови площи от приблизително 60 000 кв.м. в кв.Захарна Фабрика и Военна рампа.
 
С цел оптимизиране подръжката и управлението на  сградния ни фонд, търсим да назначим отговорна и организирана личност на длъжност „ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД".
 
ОТГОВОРНОСТИ:
- Поддържа в изправност поверените му съоръжения (подемна техника, стелажни съоръжения и др.), сградите, градинските площи и прилежащите части, материалната база и осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация, съобразно техническите изисквания и стандартите на компанията;
- Извършва технологичен контрол и отговаря за своевременното разрешаване и отстраняване на възникнали технически или други проблеми;
- Управлява инспекции и процеса на планово-предотвратителна поддръжка в управлението на съоръженията, за да гарантира, че всички бизнес единици съответстват на закона в областите на строителство и противопожарна защита.
- Ръководи работници извършващи поддръжка и ремонт на сградния фонд;
- Участва в планирането на ремонтни дейности;
- Поддържа процедурата по закупуване на оборудване и материали;
- Управлява рамковите споразумения с доставчици и подизпълнители. Участва в намирането на нови партньори (изпълнители, прями доставчици, консултанти и външни дизайнери). Управлява ресурсите (партньорите) между проектите и следи за коректното и навременно изпълнение;
- Организира воденето и съхраняването на техническата документация.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование в областта на строителство или архитектура – минимум средно специално;
- Доказан практически опит на подобна работна позиция;
- Внимание към детайлите, умение за взимане на решения и приоритизиране на задачите;
- Умение за ръководене на хора и разпределение на работата;
- Самостоятелно мислене и умение за взимане на решения;
- Шофьорска книжка - категория В.
 
 
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Твърдо високо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица, фиксиран 8 часов работен ден;
- Позиция във водеща и стабилна българска компания;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие.
 
Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ ЗАПЛАТА 3500 ЛВ. БРУТО

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа.
 
Търсим да назначим енергичен, мотивиран и отговорен човек на длъжността „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“.
 
ИЗИСКВАНИЯ:

- Образование: средно електротехническо;
- Професионален опит над 3 години трудов стаж по специалността;
- Умения за разчитане на чертежи и схеми на електрониката в инсталацията;
- Умения за диагностициране и локализиране на възникнал проблем в електронното управление;
- Личностни качества - инициативност, отговорност и умение за работа в екип се считат за предимство.
 
 
ОТГОВОРНОСТИ:

-  Извършва подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации. Следи за изправността, профилактиката и ремонта на електрическите мрежи, машини и противопожарни съоръжения в сградите на работодателя;
- Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди;
- Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;
-  При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
 
 
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

- Твърдо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден;
- Позиция във водеща българска компания;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие и стабилност.
 
 
Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля да изпратите актуална автобиография  със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 
 
 

ОБЩ РАБОТНИК РЕМОНТ СГРАДЕН ФОНД. ЗАПЛАТА 2400-2500 ЛВ. БРУТО

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа.
 
Търсим мотивирани хора за длъжността "Общ работник ремонт и поддръжка сград" с работно място, кв. Военна рампа, бул. "Илиенци" № 33.

Отговорности:
-  Извършване на  товаро - разтоварни дейности, включително изхвърляне на боклуци;
-  Подпомага техниците при извършване на профилактика и ремонтни работи в строителството - боядисване, шпакловка и др.;
-  Подготвя помещения за ремонт и преустройство, когато ще се отдават под наем;
-  Подреждане на материали и готова продукция, при спазване на указанията на прекия ръководител;
-  Поддръжка на градини и общи части;
-  Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ;

Изисквания:
- Средно, средно специално образование;
- Готовност за физически труд;
- Отговорност към поставените задачи и работния процес;
- Внимание към детайла и качество при работа;
- Умения за работа в екип;

Нашето предложение:
- Постоянен трудов договор с пълно здравно и социално осигуряване;
- Регламентирано работно време – 8 часов работен ден, от понеделник до петък с включени регламентирани почивки;
- Добро заплащане и възможност за допълнителна бонусна система на база постигнатите лични резултати;
- Ваучери за храна;
- Стабилна и сигурна работна среда;

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да станете част от нашия колектив, моля изпратете изпратете актуална работна автобиография и телефон за обратна връзка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. 

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ВиК. ЗАПЛАТА 2500-2900 ЛВ. БРУТО

"Загато" ООД е лидер в търговията с висококачествени кaфе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Притежаваме и поддържаме сграден фонд от складови и офис площи в кв. Захарна Фабрика и кв. Военна рампа, които отдаваме под наем. Във връзка с разширяване на дейноста на ВиК звеното, търсим мотивирана личност с цел обучение и развитие като "Специалист ВиК" за кв. Военна рампа.

ОТГОВОРНОСТИ:
- Помощник на ВиК инженера;
- Извършване на редовна профилактика и поддръжка на ВиК и отоплителна и напоителна инсталация;
- Участва с ВиК инженера при отстраняване на аварии;
- Подпомага при изпълнението на други монтажни и ремонтни дейности, свързани с изграждане и поддръжка на ВиК инсталация и пожарна система;

ИЗИСКВАНИЯ:
- Техническа грамотност в сферата на ВиК;
- Предишен професионален опит не е задължителен;

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Твърдо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица от понеделник до петък, 8-часов работен ден;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие и стабилност.

Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете актуална работна автобиография. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

МОНТАЖНИК НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ЗАПЛАТА 2700-2800 ЛВ. БРУТО

„Загато“ ООД e предприемчива, динамичнa и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти и кафе машини.
Собственост на фирмата е и голям сграден фонд.
Отдаваме складови и офис площи под наем. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Извършва различни видове монтажни дейности и участва в изграждането на метални конструкции;
- Работа с електрически инструменти /шлосерска специалност е предимство/;
- Познания в заваряването и металообработване;
-Помага при изпълнението на други монтажни и ремонтни дейности.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Образование: средно;
- Висока дисциплинираност и отговорност за работа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Дългосрочни трудови взаимоотношения в компания със стабилно финансово състояние и утвърдени позиции;
- Фиксирано работно време от понеделник до петък;
- Мотивиращо възнаграждение с допълнителни бонуси свързани с добро изпълнение на поставените задачи.
- Месечни ваучери за храна
.

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

БОЯДЖИЯ ЗАПЛАТА 3000 - 3500 ЛВ. БРУТО

„Загато“ ООД e предприемчива, динамичнa и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.

Търсим позитивни и мотивирани хора за длъжността БОЯДЖИЯ

Отговорности:
- извършва подготовка и боядисване на машини и детайли;
- работа със специализирана автобояджийска техника;
- качествено изпълнение на поставените задачи в определения срок;
- поддържа и отговаря за поверените му инструменти/консумативи;
- спазва изискванията по здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- опит на подобна позиция;
- стремеж към професионално развитие и високо качество на извършения труд;
- шофьорска книжка.

Фирмата предлага:
- трудов договор, пълни здравни и социални осигуровки;
- добро възнаграждение;
- ежемесечни бонуси на база количество и качество на извършената работа;
- перспективна работа в добре оборудван сервиз на финансово стабилна компания;
- възможности за професионално развитие и динамично развиваща се работна среда.

Ако отговаряте на нашите изисквания и желаете да станете част от нашия колектив, моля изпратете изпратете актуално CV със снимка и телефон за обратна връзка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите данниИзпрати