default

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД - 4500 ЛВ. БРУТО

„Загато“ ООД e предприемчива и динамична компания, лидер в търговията с висококачествени вендинг продукти и машини. Собственост на фирмата е голям сграден фонд, сред който и две логистични бази, офис и складови площи от приблизително 60 000 кв.м. в кв.Захарна Фабрика и Военна рампа.
 
С цел оптимизиране подръжката и управлението на  сградния ни фонд, търсим да назначим отговорна и организирана личност на длъжност „ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД".
 
ОТГОВОРНОСТИ:
- Поддържа в изправност поверените му съоръжения (подемна техника, стелажни съоръжения и др.), сградите, градинските площи и прилежащите части, материалната база и осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация, съобразно техническите изисквания и стандартите на компанията;
- Извършва технологичен контрол и отговаря за своевременното разрешаване и отстраняване на възникнали технически или други проблеми;
- Управлява инспекции и процеса на планово-предотвратителна поддръжка в управлението на съоръженията, за да гарантира, че всички бизнес единици съответстват на закона в областите на строителство и противопожарна защита.
- Ръководи работници извършващи поддръжка и ремонт на сградния фонд;
- Участва в планирането на ремонтни дейности;
- Поддържа процедурата по закупуване на оборудване и материали;
- Управлява рамковите споразумения с доставчици и подизпълнители. Участва в намирането на нови партньори (изпълнители, прями доставчици, консултанти и външни дизайнери). Управлява ресурсите (партньорите) между проектите и следи за коректното и навременно изпълнение;
- Организира воденето и съхраняването на техническата документация.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование в областта на строителство или архитектура – минимум средно специално;
- Доказан практически опит на подобна работна позиция;
- Внимание към детайлите, умение за взимане на решения и приоритизиране на задачите;
- Умение за ръководене на хора и разпределение на работата;
- Самостоятелно мислене и умение за взимане на решения;
- Шофьорска книжка - категория В.
 
 
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Твърдо високо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица, фиксиран 8 часов работен ден;
- Позиция във водеща и стабилна българска компания;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие.
 
Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите данниИзпрати