default

Технически ръководител

„ЗАГАТО“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа, развиваме се доста успешно в Ho.Re.Ca. и Retail секторите. Собственост на фирмата е и голям сграден фонд.
Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим: „ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ“. СМР.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, сградите, материалната база и осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация
– Извършва технологичен контрол и отговаря за своевременното разрешаване и отстраняване на възникнали технически или други проблеми
– Ръководи работници извършващи поддръжка и ремонт на сградния фонд
– Ръководи строителни дейности, вертикална планировка и асфалтиране на площадки
– Комуникира с външни лица или фирми за поддръжка или ремонтни дейности
– Сключва и съхранява договорите с доставчици и фирми за поддръжка, като следи за коректното и навременно изпълнение
– Организира воденето и съхраняването на техническата документация.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Образование – висше или средно специално: строителсто, архитектура
– 2 години опит на същата позиция
– Внимание към детайлите, аналитично мислене
– Умение за ръководене на хора и разпределение на работата
– Умение за взимане на решения
– Организираност, отлични комуникативни умения, отзивчивост и коректност

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Дългосрочни трудови взаимоотношения в компания със стабилно финансово състояние и утвърдени позиции
– Пълни здравни и социални осигуровки
– Коректно, точно и лоялно отношение към служителите

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето CV на български език с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД!

ЗАВАРЧИК ОКСИЖЕНИСТ

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти и кафе машини.
Собственост на фирмата е и голям сграден фонд.
Отдаваме складови и офис площи под наем. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Извършва газокислородно завяряване, рязане, спояване и наваряване при строително ремонтни дейности по сградния фонд;
- Поддържа в изправно техническо състояние апаратите и съоръженията за заваряване;
- Участва в извършването на всички видове ремонтни дейности по сградния фонд;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Образование: средно;
- Валидно свидетелство за правоспособност за заваряване;
- стаж по специалността - мин. 2 год.
- Висока дисциплинираност и отговорност за работа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Дългосрочни трудови взаимоотношения в компания със стабилно финансово състояние и утвърдени позиции;
- Фиксирано работно време от понеделник до петък;
- Мотивиращо възнаграждение
.

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

Електротехник - поддръжка сграден фонд

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа, развиваме се доста успешно в Ho.Re.Ca. и Retail секторите.

Собственост на фирмата е и голям сграден фонд.
Отдаваме складови и офис площи под наем. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим енергичен, мотивиран и отговорен човек на длъжността „ЕЛЕКТРОТЕХНИК –
ПОДДРЪЖКА СГРАДЕН ФОНД“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации;
- Извършва всички видове ремонтни дейности по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори;
- Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди;
- Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали;
- Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла;
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
- Отговаря за качественото функциониране на електрическите мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения;
- Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Образование: средно електротехническо;
- Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността;
- Четвърта квалификационна група-предимство;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Дългосрочни трудови взаимоотношения в компания със стабилно финансово състояние и утвърдени позиции;
- Идеални условия за работа;
- Коректно, точно и лоялно отношение към служителите;
- Високо възнаграждение;
- Работа в млад и амбициозен екип.

Работник ВиК и ОВ - поддръжка сграден фонд

"ЗАГАТО“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа, развиваме се доста успешно в Ho.Re.Ca и ритейл секторите.
Ние от "ЗАГАТО" ООД търсим мотивиран кандидат за длъжността "РАБОТНИК ВиК и ОВ – ПОДДРЪЖКА СГРАДЕН ФОНД"

ЗАДЪЛЖЕНИЕ:
– редовна и качествена профилактика и поддръжка на ВиК, климатична и отоплителна инсталация
– участва при изпълнение на други ремонтни дейности свързани с поддръжка на сградния фонд
– изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

ИЗИСКВАНИЯ:
– техническо образование
– логично мислене и инициативност
– шофьорска книжка е задължително

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– мотивиращо възнаграждение
– трудов договор
– работна седмица от Понеделник до Петък с фиксирано работно време
– дългосрочна работа

Ако желаете да станете част от нашия колектив, моля да изпратите Вашето CV с актуална Ваша снимка и актуален телефон за връзка чрез формата за кандидатстване, находяща се по - долу.
Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност!

Общ работник - поддръжка сграден фонд

"ЗАГАТО" ООД търси енергичен човек за длъжността: "ОБЩ РАБОТНИМ ПОДДРЪЖКА СГРАДЕН ФОНД". 

Работно място: бул. “Илиенци” № 33

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
– товаро разтоварни и преносни работи
– обща работа при изпълнение на ремонтни работи в строителството – боядисване, шпакловка и др.
– изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– мотивиращо възнаграждение
– трудов договор
– пълни здравни и социални осигуровки

Ако желаете да станете част от нашия колектив, моля да изпрати CV с актуална Ваша снимка и телефон за връзка чрез формата за кандидатстване, находяща се по-долу.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите данниИзпрати