default

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

„Загато“ ООД e предприемчива и динамична компания, лидер в търговията с висококачествени вендинг продукти и машини. Собственост на фирмата е голям сграден фонд, сред който и две логистични бази, офис и складови площи от приблизително 60 000 кв.м. в кв.Захарна Фабрика и Военна рампа.
 
С цел оптимизиране подръжката и управлението на  сградния ни фонд, търсим да назначим отговорна и организирана личност на длъжност „ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ПОДДРЪЖКА И КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО“.
 
ОТГОВОРНОСТИ:
- Поддържа в изправност поверените му съоръжения (подемна техника, стелажни съоръжения и др.), сградите, градинските площи и прилежащите части, материалната база и осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация, съобразно техническите изисквания и стандартите на компанията;
- Извършва технологичен контрол и отговаря за своевременното разрешаване и отстраняване на възникнали технически или други проблеми;
- Управлява инспекции и процеса на планово-предотвратителна поддръжка в управлението на съоръженията, за да гарантира, че всички бизнес единици съответстват на закона в областите на строителство и противопожарна защита.
- Ръководи работници извършващи поддръжка и ремонт на сградния фонд;
- Участва в планирането на ремонтни дейности;
- Поддържа процедурата по закупуване на оборудване и материали;
- Управлява рамковите споразумения с доставчици и подизпълнители. Участва в намирането на нови партньори (изпълнители, прями доставчици, консултанти и външни дизайнери). Управлява ресурсите (партньорите) между проектите и следи за коректното и навременно изпълнение;
- Организира воденето и съхраняването на техническата документация.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование в областта на строителство или архитектура – минимум средно специално;
- Доказан практически опит на подобна работна позиция;
- Внимание към детайлите, умение за взимане на решения и приоритизиране на задачите;
- Умение за ръководене на хора и разпределение на работата;
- Самостоятелно мислене и умение за взимане на решения;
- Шофьорска книжка - категория В.
 
 
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Твърдо високо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица, фиксиран 8 часов работен ден;
- Позиция във водеща и стабилна българска компания;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие.
 
Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

ОТГОВОРНИК СКЛАД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАШИНИ

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.
Търсим мотивирана, отговорна и енергична личност за позиция: „ОТГОВОРНИК СКЛАД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАШИНИ“ за ул. „Кукуш“ 1 в кв. Захарна Фабрика.
 
ОТГОВОРНОСТИ:
 
- Познаване на цялостната номенклатурата от стоки на „Загато“ ООД.
- Ефективно управление на процесите по прием, подредба, съхранение и експедиране на машини и резервни части.
-Обработка на стоките в склада, както и в търговската част на шоурума свързана с продажби. Подготовка за издаване и предаване на куриери в сътрудничество с търговския отдел.
- Обработка на стоките в склада свързана със сервизната дейност на компанията.
- Поддържане на добра организация, подредба. Своевременно информира отдел доставки за непланирано движение на стоки и липсващи артикули от регулярен асортимент.
- Стокова отчетност, участие в изготвяне и провеждане на на седмични ревизии по график. 
- Следи за спазване на фирмените стандарти и за поддържането на безопасна работна среда в склада.
- Работа със специализиран софтуер за складово управление.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
- Задължителен предишен опит в подобна среда и/или длъжност минимум 2 години.
- Опитът в сервизирането на вендинг автомати и кафе машини е ключово предимство.
- Много добро познаване на MS Office. Умението за работа със складови програми и ERP системи е предимство.
- Структуриран подход в работата, гъвкавост и възможност да се изпълняват няколко задачи едновременно.
- Комуникативни и координаторски умения и познания как да делегираш задачи при нужда.
- Умение за работа в екип в натоварена работна среда. Търпеливост и съобразяване с колегите. 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Конкурентно фиксирано възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати. 
- Ваучери за храна. 
- Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден. 
- Позиция във водеща българска компания. 
- Възможност за дългосрочна стабилност, професионално и кариерно развитие.
 
Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 
 

СПЕЦИАЛИСТ ВиК

"Загато" ООД е лидер в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Притежаваме и поддържаме сграден фонд от складови и офис площи в кв. Захарна Фабрика и кв. Военна рампа, които отдаваме под наем. Във връзка с разширяване на дейноста на ВиК звеното, търсим отговорна и мотивирана личност с добри познания по водопроводната и канализационна система за позиция: "Специалист ВиК" за кв. Военна рампа.
 
ОТГОВОРНОСТИ:
- Извършване на редовна и качествена профилактика и поддръжка на ВиК и отоплителната инсталация;
- Бързо и ефективно отстраняване на ВиК аварии;
- Подпомагане на изпълнението на други монтажни и ремонтни дейности, свързани с изграждане и поддръжка на сградния фонд;
 
ИЗИСКВАНИЯ:
- Техническа грамотност в сферата на ВиК;
- Професионален опит минимум 2 години;
- Логично мислене, организираност и инициативност;
- Валидна шофьорска книжка - активен шофьор.
 
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Твърдо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица от понеделник до петък, 8-часов работен ден;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие и стабилност.
 
Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете актуална работна автобиография. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа.
 
Търсим да назначим енергичен, мотивиран и отговорен човек на длъжността „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“.
 
ИЗИСКВАНИЯ:

- Образование: средно електротехническо;
- Професионален опит над 3 години трудов стаж по специалността;
- Умения за разчитане на чертежи и схеми на електрониката в инсталацията;
- Умения за диагностициране и локализиране на възникнал проблем в електронното управление;
- Личностни качества - инициативност, отговорност и умение за работа в екип се считат за предимство.
 
 
ОТГОВОРНОСТИ:

-  Извършва подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации. Следи за изправността, профилактиката и ремонта на електрическите мрежи, машини и противопожарни съоръжения в сградите на работодателя;
- Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди;
- Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;
-  При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
 
 
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

- Твърдо възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати;
- Ваучери за храна;
- Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден;
- Позиция във водеща българска компания;
- Възможност за дългосрочно професионално развитие и стабилност.
 
 
Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля да изпратите актуална автобиография  със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 
 
 

ОБЩ РАБОТНИК РЕМОНТ И ПОДДРЪЖА СГРАДА

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа.
 
Търсим мотивирани хора за длъжността "Общ работник ремонт и поддръжка сград" с работно място, кв. Военна рампа, бул. "Илиенци" № 33.

Отговорности:
-  Извършване на  товаро - разтоварни дейности, включително изхвърляне на боклуци;
-  Подпомага техниците при извършване на профилактика и ремонтни работи в строителството - боядисване, шпакловка и др.;
-  Подготвя помещения за ремонт и преустройство, когато ще се отдават под наем;
-  Подреждане на материали и готова продукция, при спазване на указанията на прекия ръководител;
-  Поддръжка на градини и общи части;
-  Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ;

Изисквания:
- Средно, средно специално образование;
- Готовност за физически труд;
- Отговорност към поставените задачи и работния процес;
- Внимание към детайла и качество при работа;
- Умения за работа в екип;

Нашето предложение:
- Постоянен трудов договор с пълно здравно и социално осигуряване;
- Регламентирано работно време – 8 часов работен ден, от понеделник до петък с включени регламентирани почивки;
- Добро заплащане и възможност за допълнителна бонусна система на база постигнатите лични резултати;
- Ваучери за храна;
- Стабилна и сигурна работна среда;

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да станете част от нашия колектив, моля изпратете изпратете актуална работна автобиография и телефон за обратна връзка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. 

СКЛАДОВ РАБОТНИК В КВ. ЗАХАРНА ФАБРИКА

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.

Търсим да назначим човек с желание за работа на длъжността „СКЛАДОВ РАБОТНИК“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Участва в товаро-разтоварни дейности на стоки, машини и материали;
- Подрежда пристигналата стока в складовите помещения;
- Подготвя товари за страната и чужбина според предварителни указания;
- Обслужва клиенти на място при покупка или ремонт на машини;
- Отговаря за реда, чистотата и хигиената в складовите помещения;
- Грижи се за чистотата на складовите площи и всички заобикалящи ги зони;
- Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи;

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно образование;
- Изпълнителност, сръчност, прецизност, лоялност, умение за работа в екип;
- Възможност за работа в динамична среда и изпълнение на задачи в предварително
зададени срокове;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Дългосрочни трудови взаимоотношения;
- Бонуси при показани добри резултати ;
- Работна седмица от понеделник до петък и фиксирано работно време;
- Работа в млад и енергичен екип;
- Коректно, точно и лоялно отношение към служителите;

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да станете част от нашия колектив, моля изпратете CV. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалнос и в съответствие със ЗЗЛД.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите данниИзпрати