РЪКОВОДИТЕЛ СЕРВИЗ

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.
Търсим мотивирана и енергична личност за позиция: „ РЪКОВОДИТЕЛ СЕРВИЗ“ с работно място ул. „Кукуш“ 1 в кв. Захарна Фабрика.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Планира, организира и разпределя сервизната дейност и сервизните групи.
- Контролира дейностите по диагностика, ремонт и обслужване в гаранционен и извънгаранционен период на предлаганите от компанията машини.
- Следи за поддържането в пълна изправност на инструментите, уредите и съоръженията, които се използват в сервиза. Поддържа необходимата техническа документация. Следи за спазването на вътрешния правилник за безопасност на труда.
- Одобрява заявки за резервни части, необходими за ремонт на определена машина и контролира влагането им в ремонтни дейности.
- Отговаря за бюджетиране, отчитане на финансовите резултати и представяне на редовни доклади на управителския екип.
- Активно участва в подготовката на изложения, демонстрации и други фирмени мероприятия, касаещи дейността на компанията. Активно съдейства на търговския екип.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно, професионално или висше техническо образование.
- Опитът в следните сфери е задължителен: вендинг, електротехника.
- Мениджърски умения, способност за работа в екип и мотивиране на персонала.
- Умения за положителна междуличностна комуникация и изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите и партньорите на компанията.
- Организираност и дисциплинираност.
- Компютърна грамотност - MS Office, работа със специализиран софтуер.
- Доброто разбиране на технически английски език е предимство.
- Свидетелство за управление на МПС – кат. В.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Трудов договор и пълна прозрачност в трудовите взаимоотношения.
- Фиксирано работно време и пет дневна работна седмица.
- Фиксирано трудово възнаграждение с допълнителни бонуси обвързани с постигнатите персонални резултати.
- Възможност за развитие в стабилна и успешна компания.


 
Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

ТЕХНИК ВЕНДИНГ АВТОМАТИ И/ИЛИ КАФЕ МАШИНИ

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.
Търсим мотивирани и енергични специалисти за длъжността „ТЕХНИК РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КАФЕ МАШИНИ, КАФЕ АВТОМАТИ И ХЛАДИЛНИ ВЕНДИНГ АВТОМАТИ“.
Основни задължения:
- Диагностициране и ремонт на професионални и полу-професионални кафе машини, кафе и хладилни вендинг автомати;
- Тестване, настройка и програмиране професионални и полу-професионални кафе машини, кафе и хладилни вендинг автомати;
- Профилактика на професионални и полу-професионални кафе машини, кафе и хладилни вендинг автомати;
- Инсталация на професионални и полу-професионални кафе машини, кафе и хладилни вендинг автомати;
- Водене на документация и отчетност за извършените ремонти. Попълване на всички необходими сервизни документи при предаване от ремонтираната стока на клиента.
- Придържане към утвърдените от компанията сервизни процедури;

Основни изисквания за длъжността:
- Средно или висше техническо образование;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО опит като техник на вендинг автомати ;
- Свидетелство за управление на МПС кат. В - активен шофьор.

Компанията предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Мотивиращо заплащане, месечен бонус и адекватно оценяване на личния принос;
- Възможност за дългосрочна професионална реализация;
 - Коректност и надеждност в трудовите отношения;
Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля да изпратите актуална автобиография на български език със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
           

ОБЩ РАБОТНИК В СЕРВИЗ

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа
 
Търсим позитивни хора за длъжността - "Общ работник ".
 
Отговорности:
- Товари, разтоварва и подрежда новопристигналата стока по указаните места;
- Разглобява и подготвя /мие/ кафе машини и компоненти;
- Поддържа ред, чистота и хигиена в сервизните помещения и складовете с машини;
- Изпълнява и други конкрено възложени му задачи, свързани с цялостната дейност на фирмата;
 
Фирмата предлага:
- трудов договор, пълни здравни и социални осигуровки;
- възможност за бонусиране спрямо постигнатите лични резултати;
- перспективна работа в добре оборудван сервиз на финансово стабилна компания;
- възможности за професионално развитие и динамично развиваща се работна среда;
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да станете част от нашия колектив, моля изпратете изпратете актуална работна автобиография и телефон за обратна връзка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите данниИзпрати