РЪКОВОДИТЕЛ СЕРВИЗ - КАФЕ МАШИНИ 3200 ЛВ. БРУТО

„Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.
Търсим мотивирана и енергична личност за позиция: „ РЪКОВОДИТЕЛ СЕРВИЗ - КАФЕ МАШИНИ“.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Планира, организира и разпределя сервизната дейност и сервизните групи.
- Контролира дейностите по диагностика, ремонт и обслужване в гаранционен и извънгаранционен период на предлаганите от компанията машини.
- Следи за поддържането в пълна изправност на инструментите, уредите и съоръженията, които се използват в сервиза. Поддържа необходимата техническа документация. Следи за спазването на вътрешния правилник за безопасност на труда.
- Одобрява заявки за резервни части, необходими за ремонт на определена машина и контролира влагането им в ремонтни дейности.
- Отговаря за бюджетиране, отчитане на финансовите резултати и представяне на редовни доклади на управителския екип.
- Активно участва в подготовката на изложения, демонстрации и други фирмени мероприятия, касаещи дейността на компанията. Активно съдейства на търговския екип.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно, професионално или висше техническо образование.
- Опитът в следните сфери е задължителен: вендинг, електротехника.
- Мениджърски умения, способност за работа в екип и мотивиране на персонала.
- Умения за положителна междуличностна комуникация и изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите и партньорите на компанията.
- Организираност и дисциплинираност.
- Компютърна грамотност - MS Office, работа със специализиран софтуер.
- Доброто разбиране на технически английски език е предимство.
- Свидетелство за управление на МПС – кат. В.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Трудов договор и пълна прозрачност в трудовите взаимоотношения.
- Фиксирано работно време и пет дневна работна седмица.
- Трудово възнаграждение по договаряне /с допълнителни бонуси обвързани с постигнатите персонални резултати/ .
- Възможност за развитие в стабилна и успешна компания.


Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

СПЕЦИАЛИСТ В СКЛАД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАШИНИ

„Загато“ ООД e предприемчива, динамичнa и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини.
Търсим мотивирана, отговорна и енергична личност за позиция: „РАБОТНИК СКЛАД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАШИНИ“ за ул. „Кукуш“ 1 в кв. Захарна Фабрика.

ОТГОВОРНОСТИ:
- Познаване на цялостната номенклатурата от стоки на „Загато“ ООД.
- Ефективно управление на процесите по прием, подредба, съхранение и експедиране на машини и резервни части.
-Обработка на стоките в склада, както и в търговската част на шоурума свързана с продажби. Подготовка за издаване и предаване на куриери в сътрудничество с търговския отдел.
- Обработка на стоките в склада свързана със сервизната дейност на компанията.
- Поддържане на добра организация, подредба. Своевременно информира отдел доставки за непланирано движение на стоки и липсващи артикули от регулярен асортимент.
- Стокова отчетност, участие в изготвяне и провеждане на на седмични ревизии по график.
- Следи за спазване на фирмените стандарти и за поддържането на безопасна работна среда в склада.
- Работа със специализиран софтуер за складово управление.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Задължителен предишен опит в подобна среда и/или длъжност минимум 2 години.
- Опитът в сервизирането на вендинг автомати и кафе машини е ключово предимство.
- Много добро познаване на MS Office. Умението за работа със складови програми и ERP системи е предимство.
- Структуриран подход в работата, гъвкавост и възможност да се изпълняват няколко задачи едновременно.
- Комуникативни и координаторски умения и познания как да делегираш задачи при нужда.
- Умение за работа в екип в натоварена работна среда. Търпеливост и съобразяване с колегите.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Конкурентно фиксирано възнаграждение и месечен бонус, свързан с постигнатите персонални резултати.
- Ваучери за храна.
- Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден.
- Позиция във водеща българска компания.
- Възможност за дългосрочна стабилност, професионално и кариерно развитие.

Ако описаното Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография със снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вашите данниИзпрати