Станете част от нашия екип!

Ние в „Загато” ООД винаги се стремим да привличаме динамични и отговорни  хора, които могат да увеличат стойността на екипа ни от професионалисти.

Наша основна цел е и наемането на служители, които са готови да допринесат за по-нататъшното развитие на компанията.

Ние вярваме в нашите служители. Те създават нашите успехи и ние винаги ще посрещнем тези от вас, които искат да станат част от нашия екип.

В случай, че не сте открили подходящата работа за Вас, използвайте възможността за свободно кандидатстване в нашата фирма.

Какви са предимствата?

 • Интересна работа в динамична среда.
 • Конкурентно и обвързано с резултати възнаграждение, което нараства с натрупването на опит и отговорности от служителите.

 

„Загато” ООД предлага работа на следните позиции:

Ръководител-Автопарк – Ентусиазиран за работа и компентентен човек за длъжността ръководител-автопарк.

Работата включва:

 • Познаване на основните нормативни актове, инструкциите за подготовка и представянето на автомобилния парк на ГТП пред органите на КАТ и ДАИ;
 • Познаване на закона за автомобилните превози;
 • Изготвяне на необходимите справки за изразходваните ГСМ в съответствие с изискванията на нормативните документи, както и документите, свързани с техническата експлоатация на автомобилите;
 • Отлично познаване устройството на автомобила;
 •  Познаване на закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му;
 •  Познаване на всички останали действащи нормативни документи, свързани с длъжността.

Основни и задължителни изисквания за длъжността:

 • Висше-техническо или средно-специално образование;
 • Специалност ДВГ или друга в областта;
 • Опит на подобна позиция;
 • Компютърна грамотност, облужваща длъжността;
 • Лиценз за ръководител транспортна дейност;
 • Умение за ръководене и организиране на персонал;
 • Нагласа за работа в динамична среда;
 • Желание за постоянна и дългосрочна заетост;
 • Свидетелство за МПС, кат.”C”.

 

Търговски представител – Търсим да назначим търговски представител  за продажба на кафе в Ho.Re.Ca, готов да вложи нужното умение и желание за постигане на нови успехи в развитието на търговската дейност на фирмата. Изискват се опит в търговията с кафе и опит на такава длъжност.

Работата включва:

 • постигане на търговски цели;
 •   обслужване на дистрибуцията;
 •    поддържане и развитие на търговската мрежа;
 •  подаване на клиентски поръчки;
 •   презентация на продукти и промоции;
 •  представяне на продуктите на фирмата пред нови и съществуващи клиенти;
 •   търговски преговори с потенциални клиенти.

Основни и задължителни изисквания за длъжността:

 •   презентационни умения;
 •   правоспособност за управление на МПС, кат.”В”;  опит в търговията с кафе и опит на такава длъжност;
 •  добри търговски умения;
 •  отлични комуникационни умения;
 • умения за водене на кореспонденция;
 • отговорност и желание за изпълнение на поставените цели.

 

 

Шофьор-дистрибутор – ентусиазиран за работа човек на длъжността шофьор-дистрибутор за осъществяването на редовните доставки и дистрибуция на фирмените продукти.

Работата включва:

 •  Превозване и дистрибуция на продуктите до клиентите на фирмата;
 • Товаро-разтоварна дейност;
 • Използване на касови апарати и постерминал;
 • Работа със складови документи;
 • Възможност за командировки в страната.

Основни и задължителни изисквания за длъжността:

 • Категории В и С за управление на МПС;
 • Актуална здравна книжка;
 • Опит в товаро-разтоварната дейност и минимум 5 години в областта на дистрибуцията на бързо-оборотни стоки;
 • Отлично познаване на столичните марштрути;
 • Умение за работа с касов апарат, постерминал;
 •  Удостоверение за професионална компетентност;
 • Актуални медицинско свидетелство и здравна книжка.

 

Електротехник за поддръжка на сгради.

Основни и задължителни изисквания за позицията са:

 • Висше или средно техническо образование;
 • Четвърта квалификационна група;
 • Да отговаря за възникнали проблеми и за отстраняването им;
 •  Да отговаря за обучаването на част от персонала по безопасността на труда, свързана с електричеството;
 • Да съдейства на колегите от групата за поддръжката на сградния фонд.

 

Общ работник – Работник за изпълнение на общи работи в строителството и поддръжката на сграда.
Работата включва:

 •  Товаро-разтоварни и преносни работи;
 • Обща работа при изпълнение на ремонтни работи;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Основни и задължителни изисквания за работата са:

 • Умения в бояджииство, мазилка, зидария.
 • Трудова дисциплина, жалание за работа, умение за работа в екип.

 

 

Хигиенистка –за поддръжка на фирмената сграда и представителния шоурум.

Работата включва:

 •  извършване на редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря
 • зареждане на работните, сервизните и битови помещения с необходимите тоалетни принадлежности;
 • изпълняване на функции, които са му възложени от прекия ръководител.

Основни и задължителни изисквания за позицията са:

 •  трудолюбие, сръчност, лоялност, готовност и ефективност при изпълнение на трудовите задължения, желание за работа и желание за поддържане на чистота и ред;
 •  да се знаят начините и да може да почиства всички видове помещения;
 •  да познава видовете, свойствата и начина на употреба на препаратите за почистване и дезинфекция и целесъобразно да си служи с тях;
 •  да спазва стриктно изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред.

 

Загато Ви предлага:

 • Работа в компания, която е лидер на пазара, с коректно отношение към служителите си;
 • Адекватно и редовно заплащане;
 • Трудов договор;
 • Идеални условия за труд.
 • Пълни социални и здравни осигуровки
 • Работа в млад и амбициозен екип.
 • колегиалност и признание на постиженията
 • Възможност за развитие при проявени добри компетенции и умения

 

Ако считате, че притежавате необходимите компетенции за тази длъжност и нашето предложение Ви е заинтересувало, моля да изпратите Вашата автобиография с актуална Ваша снимка и телефон за връзка на e-mail: jobs@zagatto.com

Ще се свържем само с кандидатите, които отговарят на горепосочените изисквания.

 

Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.