Профилактика и програмиране на монетни механизми за НОВИТЕ МОНЕТИ ОТ 2 BGN

    • Профилактика на монетния механизъм и програмиране за 2 BGN:

Включва почистване на възлови механизми, проверка на функционалността на механизма, цялостно препрограмиране, включително програмиране за 2 BGN. Операцията не включва ремонти на монетния механизъм. Фирмата носи отговорност единствено за правилното приемане на всички монети.

    • Само програмиране за 2 BGN:

Включва почистване на валидаторната част и програмиране само за 2 BGN. Фирмата носи отговорност единствено за правилното приемане на 2 BGN.

    • Фирмата не носи отговорност за безотказната работа на моторите(рестовата част).

Ремонтите на рестовата част на монетния механизъм се извършват по желание на клиента, заедно с вложените резервни части, и се заплащат допълнително по калкулация.

Модел монетен механизъм Цена в лв. само за програмиране за 2 BGN Цена в лв. за профилактика и програмиране за 2 BGN
G-13,G-40,RM5 25.00 лв. 30.00 лв.
G-26 30.00 лв. 45.00 лв.
G-46 30.00 лв. 45.00 лв.
CURRENZA C2 30.00 лв. 45.00 лв.
CF330 25.00 лв. 30.00 лв.
CF560, CF690 35.00 лв. 45.00 лв.

Цените са без ДДС;

Фирмата запазва правото си да променя цените;