Фискално устройство DP-65 KL DATECS

Фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване - ФУВАС. Възможностите на DATECS DPS-65 KL са съобразени с изискванията за финансова отчетност на про­даж­би­те на сто­ки (про­даж­ба на сту­де­ни и топ­ли на­пит­ки, хра­ни, иг­рач­ки и дру­ги), из­вър­ш­ванини чрез ав­то­ма­ти на са­мо­об­с­луж­ва­не.
ФУВАС отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за лицата, извършващи продажби чрез автомати за самообслужване, така и за нуждите на органите по приходите.


Цена с ДДС: 316.00 лв.
*По запитване
Фискална памет: 1825 отчета
Артикули: до 120
Плащания: в брой
Режим на работа: вграден в устройство на самообслужване
Клиентски дисплей: LCD графичен, 2 реда по 16 знака
КЛЕН: SD карта, 4GB
Свързаност: RS-232С – 1 бр., конфигурируем за връзка с PC или външен терминал тип DATECS DP-65 TR.
Съвместимост с устройства: монетници със следните протоколи за комуникация: Executive, Paralell (10 pin),  MDB
Захранване: адаптер DC 9V/1000mA;
Батерия: NiMH 3.6V 40mA/h;
Размери Ш х Д х В в мм 148/148/31мм (ширина/дължина/височина)-кутия за main board, 120/24/50мм (ширина/дължина/височина)-дисплей
Тегло: 0,920 кг (с индикация);:
Работни условия: 0 °C to +45 °C / 5 to 90% RH;
Условия за съхранение”  -20 °C to +50 °C / 5 to 90% RH;  • Свързаност: RS-232С – 1 бр., конфигурируем за връзка с PC или външен терминал тип DATECS DP-65 TR
  • Съвместимост с устройства: монетници със следните протоколи за комуникация: Executive, Paralell (10 pin),  MDB
  • Захранване: адаптер DC 9V/1000mA
  • Батерия: NiMH 3.6V 40mA/h
  • Размери Ш х Д х В в мм: 148/148/31мм (ширина/дължина/височина)-кутия за main board, 120/24/50мм (ширина/дължина/височина)-дисплей; Тегло: 0,920 кг (с индикация)
  • Работни условия: 0 °C to +45 °C / 5 to 90% RH
  • Условия за съхранение: -20 °C to +50 °C / 5 to 90% RH
*Продажбата, монтажът, както и сервизното обслужване на продукта се извършва от фирма “Томан България” ООД.