Офис мениджър

Търсим отговорен и мотивиран кандидат за позицията „ОФИС МЕНИДЖЪР“.

OСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Цялостно подпомага дейността на Управителя;
Съдейства при разработването на нови и актуализацията на съществуващи административни политики, процедури и системи, дава предложения за тяхното усъвършенстване;
Осъществява административното обслужване на офиса, което включва минимум следните дейности:
– Изготвя график за работните срещи на Управителите и следи неговото изпълнение;
– Получава постъпващата писмена кореспонденция, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от Ръководството или конкретните изпълнители;
– Отговаря за приемането на входящи телефонни обаждания и запитвания, както и за своевременното предаване на постъпили съобщения;
– Организира и участва в провеждането на бизнес срещи, събития и пътувания;
– Води протоколите от заседания, като ги оформя съгласно приетите форми и ги свежда до знанието на Ръководството;
– Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност;
– Изпълнява всички други задачи, възложени от Управителя.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Висше образование – специалности: “Бизнес администрация”, “Икономика” или “Управление”;
– Професионален опит на същата или подобна позиция ще се счита за предимство;
– Задължително е много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
– Компютърна грамотност: работа с MS Office и Internet;
– Работа с офис техника;
– Много добри организационни и комуникационни умения;
– Възможност за идентифициране на конфликти и вземане на бързи решения;
– Аналитично мислене, инициативност, умение за работа в екип;
– Шофьорска книжка – активен шофьор;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Дългосрочни трудови взаимоотношения;
– Мотивиращо възнаграждение и бонуси при показани добри резултати;
– Работна седмица от понеделник до петък и фиксирано работно време;
– Възможност за кариерно израстване в компания с утвърдени позиции;
– Работа в млад и енергичен екип от професионалисти;
– Коректно, точно и лоялно отношение към служителите;

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Асистент на управителя

Загато“ ООД e предприемчива, динамична и модерна компания, която дълги години се нарежда сред лидерите в търговията с висококачествени кафе, инстантни продукти, консумативи и кафе машини. Фирмата ни е водеща в областта на вендинга за Югоизточна Европа.

Търсим позитивен кандидат, който познава бизнес етикета и правилата за кореспонденция и комуникация, с висока мотивация, амбиция и желание за работа за длъжността „АСИСТЕНТ НА УПРАВИТЕЛЯ“.

Ако разпознавате себе си в посочените по-долу изисквания и имате желание да станете част от една изключително успешна фирма с дълга бизнес история, не се колебайте и се свържете с нас!

Изисквания:
1. Висше образование
2. Английски език – свободно ползване писмено и говоримо – мин. В 2;
3. Умение за водене на бизнес кореспонденция;
4. Способност за спазване на срокове;
5. Високо организирана, отговорна и позитивна личност;
6. Много добри комуникативни умения и работа в екип;
7. Висока степен на организираност и силно развито чувство на отговорност, лоялност и изпълнителност;
8. Възможност за пътуване в страната и чужбина;
9. Изряден и поддържан външен вид;
10. Активен шофьор.

Задължения:
1.Подпомага Управителя в организацията и контрола на ежедневните му задачи и мероприятия;
2.Следи и своевременно го информира за статуса на поставените задачи;
3. Води официалната кореспонденция на български и английски език;
4. Превежда документи от и на английски език;
5.Превежда по време на срещи от и на английски език;
6.Организира, координира и следи за служебния му и личен график (срещи, пътувания, текущи задачи и други събития);
7. Изпълнява и др. задължения, поставени му от Управителя

Компанията предлага:
1. Трудов договор;
2. Силно мотивиращо трудово възнаграждение;
3. Петдневна работна седмица – от понеделник до петък;
4. Интелигентна и динамична работна среда;
5. Коректно отношение към служителите;
6. Възможност за професионално развитие.

Ако отговаряте на изискванията ни, моля изпратете CV на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК с актуална снимка.

Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденци Осигурява на Управителя необходимата информация и документация;

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСВАНЕ
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Посочете какво възнаграждение очаквате
 • - Позиция за кандидатстване -
 • Мениджър доставки и логистика – външни клиенти
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на писане -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на четене -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Вид образование -
 • Средно
 • Висше
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
формати в които можете да изпращате вашето CV , мотивационно писмо - docx , pdf , rtf , doc , txt
Качване на файл...
Позволени формати - docx , pdf , rtf , doc , txt