Технически ръководител - поддръжка сграден фонд

Фирма “Загато” ООД притежава и голям сграден фонд.
Отдаваме складови и офис площи под наем. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим „ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – ПОДДРЪЖКА СГРАДЕН ФОНД“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, сградите, материалната база и осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация;
– Извършва технологичен контрол и отговаря за своевременното разрешаване и отстраняване на възникнали технически или други проблеми;
– Участва в планирането на ремонтни дейности;
– Отговаря за поддържането на градинските площи и прилежащите части;
– Комуникира с външни лица или фирми за поддръжка или ремонтни дейности;
– Сключва и съхранява договорите с доставчици и фирми за поддръжка, като следи за коректното и навременно изпълнение;
– Организира воденето и съхраняването на техническата документация.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Образование – висше или средно специално – строително;
– 2 години опит на същата позиция;
– Внимание към детайлите, аналитично мислене;
– Умение за взимане на решения;
– Организираност, отлични комуникативни умения, отзивчивост и коректност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Дългосрочни трудови взаимоотношения в компания със стабилно финансово състояние и утвърдени позиции;
– Пълни здравни и социални осигуровки;
– Коректно, точно и лоялно отношение към служителите;

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Електротехник - поддръжка сграден фонд

Собственост на фирма “Загато” ООД е и голям сграден фонд.
Отдаваме складови и офис площи под наем. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим да назначим енергичен, мотивиран и отговорен човек на длъжността „ЕЛЕКТРОТЕХНИК –
ПОДДРЪЖКА СГРАДЕН ФОНД“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации;
– Извършва всички видове ремонтни дейности по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори;
– Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди;
– Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали;
– Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла;
– Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
– Отговаря за качественото функциониране на електрическите мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения;
– Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Образование: средно електротехническо;
– Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността;
– Четвърта квалификационна група-предимство;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Дългосрочни трудови взаимоотношения в компания със стабилно финансово състояние и утвърдени позиции;
– Идеални условия за работа;
– Коректно, точно и лоялно отношение към служителите;
– Високо възнаграждение;
– Работа в млад и амбициозен екип.

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСВАНЕ
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Посочете какво възнаграждение очаквате
 • - Позиция за кандидатстване -
 • Търговски директор
 • Търговски представител
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на писане -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на четене -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Вид образование -
 • Средно
 • Висше
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
формати в които можете да изпращате вашето CV , мотивационно писмо - docx , pdf , rtf , doc , txt
Качване на файл...
Позволени формати - docx , pdf , rtf , doc , txt