Търговски директор

Търсим да назначим високомотивиран и отговорен човек на позицията „ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– Стратегическо и оперативно планиране, разработва търговската стратегия на компанията;
– Анализ на пазари (клиенти, конкуренти, доставчици);
– Развива вече съществуващи и открива нови канали за продажби;
– Ръководи/налага оперативен контрол върху екип от търговски представители, консултанти/мениджъри по продажбите и отговаря пряко за търговските обекти на фирмата;
– Създава и ръководи организацията по приемане на поръчките за доставка на стоки;
– Контролира и подпомага екипа си при консултацията и информационното обслужване на клиентите, следи за качеството на текущото обслужване;
– Отговаря за активното търсене и привличане на нови клиенти, следи за доброто обслужване на настоящите такива, персонално анализира и контролира осъществяването на директни продажби на всички ключови клиенти;
– Подпомага воденето на преговори във връзка със сключването на сделки с цел продажба – ръководи процеса по изготвяне на ценови предложения и търговски отстъпки;
– Инициира началото на търговски преговори с потенциални клиенти, договоря условията на сътрудничество, сключва и подписва търговски договори от името на фирмата;
– Реализира заложената маркетинг стратегия, свързана с анализ на конкуренцията, гъвкавост при ценообразуването и спазване на заложената ценова политика;
– Подпомага процеса по ценообразуване и налагане на нови продукти;
– Съдейства при процеса по закупуване на стоки и обогатяване на продуктовото портфолио;
– Изготвя месечни отчети, справки и регулярни анализи във връзка с пазарни тенденции и клиентско поведение;
– Организира и ръководи месечни и годишни ревизии;
– Организира взаимодействие между търговския и другите отдели;
– Оценка на ефективността на работа на подразделението и внедряване на мерки за подобрение на резултатите.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Професионален опит на същата позиция – минимум 3 год.;
– Висше икономическо образование;
– Умения за бюджетиране и анализ на финансови данни;
– Умения за анализ на информация и взимане на решения, планиране и управление на рискове;
– Опит в създаване и реализация на успешна стратегия, свързана с налагането на нови продукти на българския пазар;
– Опит във поддържането на устойчиви и ефективни делови отношения с търговски партньори;
– Свободно владеене на английски език – писмено и говоримо;
– Отлични комуникативни и организационни умения;
– Желание за самоусъвършенстване и постигане на резултати, висока степен на самодисциплина, системен подход към работата;
– Високо ниво на лична отговорност и способност за работа в динамична среда – под напрежение;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Дългосрочни трудови взаимоотношения;
– Мотивиращо възнаграждение и бонуси при показани добри резултати;
– Работна седмица от понеделник до петък и фиксирано работно време;
– Възможност за работа в компания с утвърдени и ключови позиции на пазара;
– Работа в млад и енергичен екип от професионалисти;
– Коректно, точно и лоялно отношение към служителите;

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Търговски представител

Търсим  кандидат с висока мотивация, амбиция и желание за работа на длъжността „ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– Пряко отговаря за цялостното обслужване на поверените му обекти, за запазване на съществуващата клиентска мрежа и работи в посока нейното увеличаване;
– Следи дистрибуцията на фирмените продукти в обектите;
– Осъществява директни продажби в търговските обекти;
– Следи плащанията от страна на клиентите, спазването на сроковете и точността на документацията;
– Анализира потенциала на пазара и идентифицира възможности за подобряване на взаимоотношенията с потребителите с цел повишаване на продажбите и удовлетвореността им;
– Следи, събира и анализира данни и информация за поверените му пазари;
– Регулярно отчита реализираните продажби и резултатите от изпълнение на дейността си;
– Изготвя търговски отчети, справки, анализи и препоръки, касаещи търговската дейност на фирмата;
– Изпълнява набелязаните обеми за продажба и дистрибуция.
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Образование – средно или висше икономическо;
– Опит като търговски представител;
– Отлични търговски и презентационни умения, силна мотивация и аналитично мислене;
– Стремеж към реализация на поставените цели и постигане на високи резултати;
– Свидетелство за управление на МПС – кат. В.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Трудов договор;
– Привлекателно възнаграждение;
– Бонуси на база постигнати резултати;
– Служебен автомобил и мобилен телефон;
– Колегиалност и признание на постиженията;
– Възможност за кариерно израстване във финансово стабилна компания със силно изявено и дългогодишно присъствие на пазара.

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
 

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСВАНЕ
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Посочете какво възнаграждение очаквате
 • - Позиция за кандидатстване -
 • Търговски директор
 • Търговски представител
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на писане -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на четене -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Вид образование -
 • Средно
 • Висше
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
формати в които можете да изпращате вашето CV , мотивационно писмо - docx , pdf , rtf , doc , txt
Качване на файл...
Позволени формати - docx , pdf , rtf , doc , txt