Зам. главен счетоводител

Търсим позитивен кандидат с висока мотивация, амбиция и желание за работа на длъжността „ЗАМ.ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Своевременно осигурява необходимата финансово-счетоводна информация, отчети и справки, необходими за ефективното управление на дружеството;
– Ръководи и организира счетоводната отчетност, подпомага изготвянето на годишен и периодичен финансово-счетоводен отчет, инвентаризация и др.;
– Контролира и организира работата на счетоводния екип;
– Разпределя, проверява и контролира цялостното осчетоводяване на дружеството;
– Изготвя отчети за управителите и финансовия директор;
– Организира и осъществява взаимоотношения с финансови институции, данъчни и контролни органи;
– Организира и отговаря за съхраняването на финансовата, счетоводна и оперативна информация по предвидените в закона ред и срокове.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– Висше – икономическо;
– Опит на подобна позиция минимум 3 години;
– Отлично познаване и прилагане на счетоводните стандарти и принципи;
– Познаване на данъчното и осигурително законодателство и прилагането му към счетоводните стандарти;
– Английски език – работнo ниво;
– Добра компютърна грамотност.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Трудов договор – мотивиращо възнаграждение;
– Възможност за работа в голяма и бързоразвиваща се компания с голям пазарен дял, стабилни финансови позиции и коректно отношение към служителите си;
– Добри условия на труд;
– Възможност за развитие при проявени добри компетенции и умения;

Ако разпознавате себе си в посочените по-горе изисквания, моля изпратете автобиография на български език, придружена с актуална снимка.
Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСВАНЕ
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Посочете какво възнаграждение очаквате
 • - Позиция за кандидатстване -
 • Ръководител-автобаза
 • Ръководител – автосервиз
 • Автомонтьор
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на писане -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Изберете ниво на четене -
 • Основно
 • Средно
 • Напреднало
Това поле е задължително!
 • - Вид образование -
 • Средно
 • Висше
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
формати в които можете да изпращате вашето CV , мотивационно писмо - docx , pdf , rtf , doc , txt
Качване на файл...
Позволени формати - docx , pdf , rtf , doc , txt